Masterclass with Shakespeare

25.05.2023 19:00
Divadlo P. O. Hviezdoslava
Laurinská 20
Bratislava

Nová autorská komédia s dielne BridginDrama. Nazrite do zákutí Shakespearových hier z pohľadu troch hercov, z ktorých každý chce byť Shakespeare! Alebo Rómeo? Pred očami sa Vám zrodí alžbetínske divadlo a v divadelnom kvíze určite spoznáte mnohé z bardových hier, ktoré sú nesmierne aktuálne a živé aj po 400 rokoch.

Inscenácia je tvorená krátkymi fragmentárnymi skečmi zo Shakespearovho diela, ktorými nám herci predstavia, ako vyzeralo alžbetínske divadlo. Aké boli kostýmy, scéna, o čom hrali a ako prebiehal proces schvaľovania tém a hier u kráľovnej. Na pozadí krátkych úryvkov zo Shakespearových príbehov súperia traja herci o prvotné postavenie v malom kočovnom súbore. Aj na kratučkom priestore skeču z toho či onoho príbehu je jasné, prečo je dielo Williama Shakespeara stále živé. Témy, ktoré hýbu ľudstvom od nepamäti! Silné emócie, túžba po moci, humor a veľká fantázia.. Nechajte sa očariť silou príbehov W. Shakespeara a zabavte sa na hereckom ,,battli“, v ktorom sa túži každý stať tým naj!

 

autor: Vojtech Koleják s použitím úryvkov z diela W. Shakespeara

preklad: Lucia Faltin

dramaturgia: Zuzana Kolejáková

scéna a kostýmy: Mária Stanko, Zuzana Kolejáková

réžia: Vojtech Koleják

hrajú: Greg Fabian, Guillaume De Canck, Sami Huttunen Predstavenie v angličtine hrajú native speakri, herci divadla BridginDrama. 

Inscenáciu podporil Bratislavský samosprávny kraj a vznik scenáru Fond na podporu umenia formou štipendia. Ďakujeme! 

bulletin inscenácie: https://bridgindrama.sk/sk/predstavenia/masterclass-with-shakespeare/

krátky kvíz: https://take.quiz-maker.com/QC57U9O8Q

 

EN:

MASTERCLASS WITH SHAKESPEARE

We are introducing a new original comedy from Bridgin’ Drama! Take a look into Shakespeare’s plays from the perspective of three actors, each of whom wants to be Shakespeare! Or Romeo? An Elizabethan theatre will come into existence right before your eyes. And in the quiz, you will surely recognize many of the bard’s plays that still feel current and alive even after 400 years. 

 

author: Vojtech Koleják, using excerpts from the works of W. Shakespeare

translation: Lucia Faltin

dramaturgy: Zuzana Kolejáková

stage and costumes: Mária Stanko, Zuzana Kolejáková

directed by: Vojtech Koleják

Cast: Greg Fabian, Guillaume De Canck, Sami Huttunen

 

The play is performed in English and by native speakers, actors of the Bridgin’ Drama theatre.

The performance is supported by the Bratislava Self-Governing Region, and creation of the script was supported by the Art Support Fund in the form of a scholarship. Thank you!

bulletin: https://bridgindrama.sk/predstavenia/masterclass-with-shakespeare/

quiz: https://take.quiz-maker.com/QC57U9O8Q